Ve městě je více než 230 ulic a náměstí a další přibývají v souvislosti s novou výstavbou hlavně v okrajových částech Písku.

V původní zástavbě si jen některé ulice a náměstí udržely jméno, které jim bylo přiřazeno už v roce 1785. Názvy se měnily většinou podle vývoje politické situace.

K posledním větším změnám došlo v březnu roku 1990, kdy na základě požadavku Občanského fóra i jednotlivých obyvatel bylo přejmenováno 11 ulic a náměstí.

Nejdříve a zcela spontánně přišly na řadu ulice, které nesly jména československých prezidentů. Z ulice Antonína Zápotockého se stala 17. listopadu a Klementa Gottwalda v názvu vystřídala Milada Horáková.

Jedna z odsouzených ve vykonstruovaných procesech padesátých let, které Gottwald odmítl udělit milost, přestože o ni žádaly přední světové osobnosti. Pro neoficiální název nejstaršího píseckého sídliště Gottwaldův prospekt se žádný název zatím neujal, a tak mnozí Písečtí stále říkají stejně jako před více než dvaceti lety „Gotyš“.

Některé ulice a náměstí se vrátily k dřívějším názvům. Platí to o Velkém náměstí, které bylo Leninovo, ještě dříve Stalinovo a za německé okupace Viktoria Platz. Po celá staletí Písečtí říkali Velký rynek a prvním politikem, jehož jméno náměstí neslo, byl F. L. Rieger.

Z třídy 9. května je dnes opět Harantova, z Třídy Sovětské armády Budějovická, ulice Československé armády se vrátila k původnímu pojmenování Pražská. Tento název platil původně i pro část, jež je dnes Třídou Národní svobody.

V roce 1949 byla ulice rozdělena a část od Štychu k Lipám se jmenovala Leninova a v roce 1962 tehdejší Městský národní výbor vybral název Československé armády, protože tu byla velká Žižkova kasárna.

„Své“ ulice ve městě se dočkal i písecký rodák, básník, spisovatel a novinář Richard Weiner. Po něm se jmenuje dřívější ulice Bohumíra Šmerala. (Jen pro zajímavost, Šmeralův mladší bratr žil dlouhá léta v Písku.)

Adresu si po roce 1990 museli měnit i lidé žijící ve Fučíkově ulici, která se jmenuje Rašínova. Z Gomelské ulice se stala Truhlářská a z Běloruské Smrkovická. Nová jména mají i sídliště. Místo Družby je Jih a místo Dukly Portyč.