Se závěrem letošního roku končí platnost územního plánu, který je základním dokumentem pro další rozvoj města. S přípravou a schválením nového Protivínští spěchají, aby nebyly ohroženy plánované investiční akce města, podnikatelů i jednotlivých občanů.

„Poprvé je součástí územního plánu nejen město Protivín, ale také připojené obce. V některých z nich se počítá především s rozsáhlou bytovou výstavbou,“ připomněl starosta Jaromír Hlaváč.

Nové domy v Myšenci

Zadání pro zpracování územního plánu počítá s největším počtem rodinných domů a bytů v Myšenci, další parcely mohou být v Krči, Těšínově a Milenovicích. „Naopak Maletice nejsou příliš rozvojovou částí, jsou stále více obcí chalupářů,“ uvedl zastupitel Karel Jareš.

K návrhu územního plánu přišlo od občanů města pětadvacet návrhů a připomínek. Zklamaní budou zřejmě ti, kteří chtěli svoje pozemky prodat nebo pronajmout investorům fotovoltaických elektráren.

Územní plán jejich výstavbu někde neumožní vzhledem k zamítavému stanovisku odboru životního prostředí krajského úřadu. Důvodem je ochrana půdního fondu.

Obyvatel Protivína Jaroslav Petrášek se na jednání zastupitelstva zajímal o to, jak to bude s průmyslovou a obchodní zónou.

Podle informací starosty Jaromíra Hlaváče se počítá s rozšiřováním té stávající tak, jak byla zahrnuta v dosavadním územním plánu – od firmy Bramac směrem k Myšenci a Skalám. Město rovněž počítá s rezervou na železniční koridor.