Zklamáním pro organizátory mohla být menší účast než v předchozím roce. V roce 2008 soutěžilo 129 draků, zatímco letos 81. Ale atmosféra na kopci byla skvělá, děti se bavily a někteří rodiče si opékali špekáčky.