Dvanáctiletá žákyně šesté třídy II. základní školy J.A. Komenského v Milevsku Nikola Cmuntová v dětství prodělala obrnu. Kvůli tomu se špatně pohybuje, chodí o berlích. Přesuny mezi patry školy jí usnadňuje bezbariérový výtah.

„Na celém prvním stupni se mohla pohybovat bez bariéry. Druhý stupeň se nachází ve třech podlažích, do odborných učeben se musí přecházet. Hledali jsme řešení, jak jí při nástupu na druhý stupeň pomoci. Výsledkem je bezbariérový výtah,“ říká ředitelka školy Vítězslava Heroutová.

Ve škole funguje bezbariérový výtah jeden rok. „Hodně nám pomáhá,“ hodnotí Jitka Kašparová, která dělá Nikole asistentku, věnuje se jí po celou dobu výuky.

Za tři roky si Nikola půjde na městský úřad pro občanský průkaz. Díky plošinám se do kanceláře odboru vnitřních věcí dostane jednoduše. Město v hlavní budově na náměstí Edvarda Beneše chystá instalovat kromě invalidních plošin i dveře, které se budou samy otvírat a zavírat.

„Předpokládané náklady dosáhnou 746 tisíc korun,“ říká místostarosta Michal Polanecký. Město může na uskutečnění projektu získat dotaci, která pokryje padesát procent nákladů.

Plošinami a dveřmi ve straré budově radnice rozšiřování bezbariérových tras ve městě nekončí.

Dočkají se i senioři

V budově spořitelny č.p. 6 budou moci nepohybliví lidé využívat nový výtah a domovy s pečovatelskou službou (DPS) v ulici 5. května a Libušina čeká instalace automatického otvírání dveří.

Ve městě jsou tři objekty, kde Sociální služby města Milevska poskytují pomoc. „Všechny mají bezbariérový přístup a vnitřní uspořádání splňuje bezbariérovost. Ve všech budovách je výtah, zázemí je uzpůsobeno pro osoby s omezenou nebo zhoršenou hybností včetně sociálního zařízení,“ uvádí ředitelka Sociálních služeb města Milevska Marie Jarošová.

„Určité omezení cítíme u objektu domova pro seniory, kde nejsou prostorové podmínky limitovány vnitřním členěním a vzhledem k tomu, že se jedná se o montovanou stavbu s původním určením jako ubytovna, je tato situace neřešitelná,“ dodává ředitelka.

Bezbariérové trasy

Podle informací města je v Milevsku několik desítek bezbariérových přechodů, dále chodník na Píseckém předměstí, výtah ve zmiňované základní škole. „Právě dokončujeme chodník v Petrovické ulici za 10,3 milionu korun,“ uvádí místostarosta Polanecký.

Bezbariérové trasy mají v Milevsku pomoci nejen vozíčkářům a lidem se sníženou pohyblivostí, ale především rodinám vozícím kočárky. „Těch se bezbariérovost ve městě týká nejvíc,“ dodává místostarosta.