Na vítání přišli tito rodiče se svými dětmi: Jiří a Eva Turkovi se synem Šimonem, Jiří a Kateřina Salounovi se synem Vilémem, Milan a Marcela Kalinovi se synem Davidem, Petr a Marie Strnadovi se synem Ondřejem, Stanislav a Jitka Němcovi se synem Stanislavem, Stanislav a Pavla Švehlovi se synem Stanislavem, Martin Prokop a Eva Humlová se synem Bartolomějem a Miroslav a Lenka Krejčovi se synem Lucasem.