Město připravuje nový územní plán, který rozhodujícím způsobem ovlivní rozvoj Protivína na dalších deset až patnáct let.Jednou z nejčastěji diskutovaných otázek je vhodná plocha pro výstavbu supermarketu.

Město žádné vhodné pozemky nemá, investoři některé získali od soukromých vlastníků. Na jednání zastupitelstva se již několikrát objevila žádost o změnu územního plánu. Zastupitelé konečné rozhodnutí odložili s odkazem na to, že se připravuje územní plán nový.

U školy ne

Značná část obyvatel Protivína by supermarket uvítala, ale uvažovaná místa zatím vyvolala vlnu nevole. Zřejmě tu největší pak záměr postavit supermarket na pozemku před starou budovou základní školy.

Podle dosud platného územního plánu zde má být zeleň a část má být určena jako rezerva pro novou okružní křižovatku.

Jaroslav Petrášek bydlí v sousedství. On ani obyvatelé dalších rodinných domků v dosud klidové zóně s tímto záměrem nesouhlasí. Připomínky jeho i sousedů budou projednány při zpracování územního plánu.

„Výhrad máme několik. Především nevzhledná krabice supermarketu zakryje pohled na sgrafity vyzdobenou fasádu školy. Zvýší se tady hluk a prašnost, takže si ani neužijeme zahrádky, kde jsme s manželkou od jara do podzimu. To neplatí jen o nás, ale i o lidech v dalších domcích,“ říká Jaroslav Petrášek.

Nový územní plán

Domnívá se, že existence supermarketu ohrozí i děti ze školy, protože sem bude zajíždět těžká nákladní doprava. Podobný názor vyslovili již dříve při projednávání žádosti obchodního řetezce i někteří zastupitelé.

„Jsem zásadně proti. Moderní krabice se do zástavby rodinných domků a k historické budově školy vůbec nehodí,“ uvedl Martin Johana. Další zastupitel Josef Rothbauer dodal: „Supermarket ano, ale ne za každou cenu.“

V připomínkách občanů padlo několik návrhů, kde vyčlenit pozemky pro výstavbu supermarketu. „Výběr pozemků musí být v souladu s územním plánem, ale jinak je to záležitost investora,“ upozornil starosta Jaromír Hlaváč.

Kde a zda vůbec bude v Protivíně supermarket, naznačí až nový územní plán.

Jaký názor máte na stavbu supermarketu v Protivíně? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku!