Žáci třetí až deváté třídy a jejich rodiče si mohou na internetu prohlédnout známky.

„Zatím žádný velký ohlas nemáme, ale podle počtu přístupů je o novinku zájem,“ řekl ředitel školy Petr Vašíček. Jak dodal, odpadá zatajování špatných známek. „Žákovské knížky u nás pochopitelně stále máme. Ne všichni mají internet.“

Matka Iveta Hošnová prospěch své starší dcery, která chodí do šesté třídy bernartické školy, sleduje na internetu jednou týdně. „Jako rodič mám svoje heslo. Tuto službu vítám,“ shrnula.

Podle ředitelových slov jsou spokojeni i žáci. „Učitelé práce opraví a výsledky dají většinou ihned na internet. Známky se tak zájemci dozvědí ještě dříve, než je učitel zapíše do žákovské knížky,“ doplnil.

Méně pozitivní názor má psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny v Písku Sylva Hönigová. „Na základních školách tak mizí kontakt mezi školou a rodinou. Známky nejsou příliš o výkonech, ale o dispozicích, které pedagog zohledňuje. K rodičům se tyto informace nedostávají,“ myslí si psycholožka.

„Známkování na středních školách je spíše o výkonech a zveřejňování prospěchu na internetu je pro rodiče téměř jedinou možností, jak se dozvědět o výsledcích svého dítěte,“ říká.

Třetím rokem funguje program pro zveřejňování známek na internetu na Obchodní akademii Písek. „Máme s tím výborné zkušenosti,“ tvrdí zástupce ředitele Josef Kostohryz. Systém je určen primárně pro rodiče. „Záleží na nich, jestli dají dítěti heslo,“ doplňuje zástupce Kostohryz.

Kromě prospěchu systém na obchodní akademii eviduje i docházku. „Vše důležité mají rodiče na jednom místě,“ doplňuje studentka Anna Strnadová, kterou na jaře čeká maturitní zkouška.