Palackého sady patřící k největším městským parkům na jihu Čech, a pěší zóna s opravenými měšťanskými domy. Krásná místa Písku.

Ale pokud se chce člověk nejkratší cestou dostat z jednoho do druhého, musí projít jedním ze dvou průchodů kolem rozbitých výkladních skříní, pomalovaných i jinak znečištěných zdí.

Je to ostuda Písku a v noci tu ani není bezpečno. Měly by tu častěji procházet hlídky městské policie. Na tom se shodli místní i návštěvníci města, které včera redakce Píseckého deníku oslovila na Velkém náměstí a v Heydukově ulici.

„Byl jsem svědkem toho, že někteří lidé využívají průchody jako veřejné záchody nejen v noci, ale dokonce i za bílého dne. I když to městské služby myjí, přesto to tady zrovna nevoní,“ zlobí se Jaroslav Pilz. Měl tady nedávno na návštěvě přátele ze zahraničí a raději chodili delší trasou přes Nerudovu ulici. „Nechtěl jsem jim kazit dojem z našeho krásného města,“ dodal Jaroslav Pilz.

Zazněly i požadavky na častější čištění obou pasáží. Podle informací z Městských služeb Písek se oba průchody denně čistí ručním metením, dvakrát týdne projíždí zametací stroj. Tlakovou vodou se dlažba omývá podle potřeby.

Program pro park

Situaci v obou průchodech do Palackého sadů monitoruje městská policie. „Nejvíce problémů a stížnosti je v souvislosti s čistotou a pořádkem. Průchody by měly být řešeny v návaznosti na celkový program zabezpečení Palackého sadů a jejich bezprostředního okolí,“ uvedl velitel Městské policie Jan Liška.

Komise prevence kriminality zpracovává projekt pro Palackého sady, který se bude týkat bezpečnosti chodců, ochrany zeleně a dalších oblastí a bude zahrnovat mimo jiné i obě pasáže.

Vzhledem k četným stížnostem obyvatel iniciovalo vedení města návrh na řešení bezpečnosti a pořádku v průchodech do Palackého sadů. Velitel Městské policie v Písku zpracoval různé varianty ke zlepšení situace, ke kterým se také již vyjádřil odbor dopravy a oddělení památkové péče odboru kultury Městského úřadu v Písku.

Různí vlastníci

Jejich realizace však není závislá jen na městu. Pasáž z Velkého náměstí prochází celá soukromými domy. V pasáži z Heydukovy ulice jsou po jedné straně domy v majetku města. Po druhé straně jeden dům má čtyři soukromé vlastníky a druhý patří Klubu houbařů ze Zvíkovského Podhradí.

„Zásahy v průchodech jsou podmíněny souhlasem vlastníků domů,“ připomněla vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Kateřina Sušická.

Čtyři varianty

První navržená varianta předpokládá vrátit se k tradici mříží. Tvar ozdobné mříže by ještě musel být konzultován s památkáři.

„Výhodou této varianty by bylo, že prostor vzhledově neutrpí a přitom bude přes noc dokonale chráněný. Nevýdohou ovšem je, že by se musel vyřešit přístup do restaurace v pasáži. Mnohým lidem by se zřejmě také nelíbilo, že cesta z Velkého náměstí nebo Heydukovy ulice se jim prodlouží,“ myslí si místostarostka Písku Hana Rambousová.

Druhá varianta předpokládá instalovat stabilní kamerový systém. Obě pasáže by tak byly pod soustavným dohledem. Obraz z multifunkčních kamer by byl nahráván na záznamové zařízení na městské policii.

„Kamera by v tomto případě sledovala celý prostor průchodu a je možnost okamžitého zásahu policistů a strážníků. Předpokládané náklady na jeden průchod jsou kolem 300 tisíc korun,“ komentoval tuto variantu Jan Liška.

Možným řešením podle velitele strážníků je pokračovat v pokládce optického kabelu, který k Palackého sadům byl přiveden při rekonstrukci Komenského ulice. Páteřně by mohly být napojeny kamery v Palackého sadech i v obou průchodech.

„V příštím roce předpokládáme vybudování dvou až tří kamerových bodů v Palackého sadech , kde je možná dotace z ministerstva vnitra,“ doplnil Jan Liška.

Další z navrhovaných možností, jak zlepšit vzhled obou pasáží, je každodenní zvýšená údržba a okamžitá likvidace graffiti a černého výlepu na zdech a výlohách. Dosavadní zkušenosti ukazují, že rychlá likvidace černého výlepu je účinná. Plakáty se zde nově už tak často neobjevují.

Vyhrály kamery

Radní nakonec vybrali variantu, která předpokládá instalovat mobilní kamerový systém a podle potřeby zapojovat záznamové zařízení. Toto záznamové zařízení by bylo možné využít i v jiných lokalitách města.

Podle použité technologie bude mobilní kamerový systém stát kolem 150 tisíc korun. Mohl by být pomocníkem při řešení nepříznivé situace nejen v pasážích v centru Písku, ale také například v podchodech u autobusového nádraží nebo pod železniční tratí u sídliště Jih a na dalších místech.

Bojíte se chodit průchody do Palackého sadů? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku!