„Podle zatím dostupných informací by se v těchto dnech měla vracet první část vimperských obyvatel, kteří před časem z města zmizeli,“ potvrdil v pondělí Deníku starosta Vimperka Pavel Dvořák.

Prakticky všechny informace jsou ale neoficiální.

Platí to také o údaji, kolik obyvatel Vimperka bylo dočasně mimo své trvalé bydliště.

„Podle našich průzkumů by to měly být více než čtyři desítky lidí,“ uvedl Dvořák.

Jejich návrat do Vimperka se ale neobejde bez komplikací. Týká se to především bydlení.

„Nájemníkům, kteří si neplní své povinnosti, zrušíme nájemní smlouvy, pokud se vrátí, nebudou mít na byty nárok. S tím ale museli počítat,“ uvedl Pavel Dvořák již na konci června letošního roku. V té době mělo město podáno do deseti žalob na soudní vyklizení bytu. „U několika z nich už dochází k exekucím a příkazům k vyklizení. Někteří nájemníci totiž na nájemném či službách dlužili více než devět měsíců,“ dodal včera.

Také ve Volarech už očekávají návrat některých svých obyvatel. Protože zde podle posledního sčítání lidu žilo pouze několik obyvatel, kteří se hlásí k romské národnosti, nechce starostka města Martina Pospíšilová ani náznakem spekulovat o tom, že by z města odcestovali Romové.

Nicméně připouští, že některé rodiny se ve Volarech nevyskytují již několik měsíců. První přitom měla odejít již v před rokem.

Po obyvatelích, kteří opustili převážně městské byty, zůstaly pouze nedoplatky na nájemném a v jednom případě byl opuštěný byt v dezolátním stavu.

„Chyběly v něm dokonce základní zařizovací předměty, jako jsou kamna, vana nebo záchod. Do tohoto bytu jsme se dostali pouze na základě oznámení policie kvůli poškozeným vchodovým dveřím. Do ostatních, přestože jsou v našem vlastnictví, jsme neměli přístup,“ tvrdí starostka.