Před tisíci lety byly totiž i lesy Šumavy jejich domovem.

„Nákupem zubrů jsme naplnili Evropský program na ochranu velkých kopytníků, dovezli jsme už oba druhy velkých přežvýkavců, kteří v tomto prostředí v minulosti žily,“ vysvětloval František Šimek, ředitel společnosti GW FARMA, která zubry na Šumavu dovezla.

Podle jeho slov byl výběr zvířat pro chovnou skupinu uskutečněn na základě spolupráce se Zemědělskou univerzitou ve Varšavě, všechna zvířata jsou zapsaná v polské plemenné knize zubra evropského.

„Historie návratu zubra je dlouhá, začala po druhé světové válce právě v Polsku, kde tehdy zachránili pouhé tři kusy tohoto nádherného kopytníka. Pečlivým chovem se podařilo zubra rozmnožit natolik, že je v současné době možné, aby se z polského pralesa rozšiřoval i na další místa původního přirozeného výskytu,“ přiblížil minulost zubra Šimek.

Doplnil, že mladé kusy chovné skupiny pro Prachaticko byly odchyceny přímo ve volné přírodě. V současné době jsou tak v Křišťanově oba původní druhy velkých kopytníků.

V loňském roce byla totiž z Holandska dovezena chovná skupina pratura.

Ten byl po úplném vyhubení zpětně vyšlechtěn z několika primitivních plemen skotu proto, aby tento praotec všech plemen skotu neupadl v zapomnění.