Sousední města Písek a Strakonice vybudovala společně skládku Vydlaby ve Smrkovicích.

Provozuje ji společnost Odpady, kde obě města mají stejný podíl.

Podle dohody uzavřené v roce 2002 Písečtí proplácejí Strakonickým polovinu nákladů na dopravu, což vloni bylo více než milion korun.

Dalších 2,1 milionu korun činily vrácené poplatky za ukládání odpadu ve Vydlabech. Před tím ukládala obě města odpady na společné skládce za stejných podmínek.

Nové dohodě před sedmi lety předcházely dohady obou měst o tom, kde bude vybudována společná dotřiďovací linka surovin.

„Podle výsledků ekonomické studie byla skládka vybudována ve Vydlabech, ale Písek se zavázal ke kompenzaci nákladů na dopravu a ukládání odpadu,“ připomněla místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Osm milionů

Strakoničtí si nyní chtějí vybudovat překladiště odpadu za zhruba osm milionů korun. Tady by se odpad z lisovacích vozů ukládal do kontejnerů a teprve potom odvážel do Písku, což by znamenalo úsporu nákladů na dopravu. Má to ovšem háček.

Strakoničtí chtějí, aby do splacení investice město Písek mělo po dobu osmi let stálou platbu za dopravu ve výši 264 tisíc korun za čtvrtletí.

Zastupitelé ve Strakonicích již dodatek č. 3 k dohodě schválili, v Písku však neprošel. Nepomohlo ani dohadovací řízení zástupců volebních stran a zastupitelstvo se neshodlo na žádném usnesení.

O dalším postupu jednali písečtí radní uplynulý čtvrtek. Na stole měli čtyři varianty. Odmítli zachování původní smlouvy bez dodatku č. 3, protože kompenzace za dopravu by se mohla zvyšovat a navíc by nebylo řešeno další rozšíření skládky.

Radní nesouhlasili

Neprošla ani druhá varianta, podle které by se o schválení dodatku mohlo znovu jednat. Radní rovněž nesouhlasili s vypovězením dohody, což by sice přineslo prodloužení životnosti skládky pro Písek, ale i možný rozkol ve spolupráci obou měst.

Radní doporučili zastupitelům úpravu dohody.

„Ta předpokládá zrušení úhrady 50 procent nákladů za dopravu. Písek by dále Strakonicím nevracel poplatek za uložení odpadu, který je povinna ze zákona platit obec, na jejímž území odpad vzniká. Dále příspěvek na dopravu surovin na dotřiďovací linku by se snížil na polovinu,“ uvedla Hana Rambousová. O této variantě bude se Strakonickými jednat starosta Písku Miroslav Sládek.