Nedostatek krve na Písecku v současnosti nehrozí. Ačkoliv Sdružení dárců krve v červenci vyhlásilo moratorium na darování krve, písecké nemocnici problémy nezpůsobilo.

„Úbytek dárců jsme po vyhlášení moratoria vůbec nezaznamenali. Počty odběrů byly a jsou prakticky stejné jako v minulém roce,“ řekla primářka hematologicko transfúzního oddělení Nemocnice Písek Václava Lorencová.

Jaroslav Kotrman, zmocněnec Sdružení dárců krve v České republice, vysvětlil, že tato organizace moratorium už před mnoha dny zrušila.

„Šlo vlastně o symbolickou akci, už dávno skončila. Na problém dárců krve upozorňujeme už dlouhou dobu, ale nikdo nás nechce slyšet. Chceme mimo jiné to, aby byli dárci osvobozeni od regulačních poplatků,“ řekl Jaroslav Kotrman.

Václava Lorencová si myslí, že písečtí dárci na výzvu sdružení nereagovali. „Zjevně mají jiné priority. Jsme rádi, že ačkoliv některé nemocnice mají dárců málo, my si nestěžujeme. A chodí k nám i noví zájemci, což je dobře,“ dodala primářka Lorencová.