Platební morálka lidí se zhoršuje. Svědčí o tom i stále větší objem pohledávek vůči městu Písek. V současné době je to více než 18 milionů korun, z toho zhruba sedm milionů jsou nezaplacené dluhy za nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

Částka se zvyšuje, a to i přesto, že město a Domovní a bytová správa se snaží pohledávky důsledně vymáhat prostřednictvím exekutorského úřadu, exekutorské firmy a soudu.

„Největší částku tvoří pokuty. Letos byly předepsány ve výši přes milion šest set tisíc, z toho zhruba polovina byla zaplacena. Přesto vlivem převodu z minulých let dlužná částka přesahuje 5,6 milionu korun. Nejvíce, přes čtyři miliony, dluží lidé za pokuty dopravní policie,“ upozornil místostarosta Vojtěch Bubník.

Luboš Svozil se nedávno dostal do vážné finanční situace. „Měl jsem zaplatit pokutu 20 tisíc korun, ale takové peníze jsem ani za pomoci rodiny nedal dohromady. Už jsem se v noci budil hrůzou, že u nás zvoní exekutor. Ale radnice mi vyšla vstříc a sjednala se mnou splátkový kalendář,“ uvedl pětašedesátiletý důchodce.

Podle místostarosty Vojtěcha Bubníka nejde o nic mimořádného. „Pokud má občan závažné důvody, vyjde mu město vstříc. Ale iniciativa musí vzejít od dlužníka,“ dodal místostarosta.

Další skupiny dluhů tvoří pohledávky vymáhané právním oddělením městského úřadu. Tady částka přesahuje čtyři miliony. Necelé dva miliony jsou dluhy na výživném.

Zdaleka ne všechny peníze z pokut a pohledávek se podaří získat. Některé pohledávky jsou nedobytné a město je musí odepsat. Důvodem může být smrt dlužníka nebo skutečnost,že je bez majetku a žije jen ze sociálních dávek.

Pokuty: Nejvyšší částky dluží lidé na pokutách uložených dopravní policií (4,1 mil. Kč), za pokuty uložené městskou policií (216 tisíc), za pokuty pro Státní fond životního prostředí a dále za správní delikty. Zdroj: Městský úřad Písek