Vlek je opatřen hydraulickou rukou ovládanou z kabiny řidiče traktoru joystickem. Doplnění vozového parku novým strojem vyplynulo z potřeby organizace, neboť se změnila výroba.

„Už se neprodává dlouhé čtrnáctimetrové dříví, ale krátí se na tří– až čtyřmetrové kusy. Tato technologie vyvážení je pro nás zajímavá, ušetří nám peníze v nákladech,“ říká jednatel Václav Zámečník.

Traktor v hodnotě dvou milionů korun bez DPH pořídily Lesy města Písek z vlastních investic.

Téměř polovinu částky (48 procent z ceny) by měly získat zpět od Státního zemědělského intervenčního fondu.