Akciová společnost ZVVZ Milevsko mění strategii sponzorování. Na otázky, jakým směrem se finanční podpora ubírá, odpovídal generální ředitel společnosti Miroslav Kuliha.

Proč se společnost rozhodla, že od nového roku nebude podporovat milevský sport?

Rozhodli jsme se podporovat v regionu Milevsko konkrétní projekty, nikoli jen jednotlivé sportovní kluby. Touto cestou v předchozích letech a ještě v prvním pololetí letošního roku přecházely nemalé prostředky jen na HC a FC Milevsko.

Ty s těmito prostředky samostatně hospodařily již bez možnosti vlivu ZVVZ. Pro obyvatele, kterým hokej a fotbal nic neříkal, společnost ZVVZ vlastně nic nedávala. Proto jsme rozhodli najít způsob vytipování vhodných a potřebných projektů v součinnosti s městem Milevsko, které by pokryly daleko širší potřeby regionu.

O jaké projekty jde?

Nebude se jednat jen o kulturu, ale také o školství, zdravotnictví, sport, případně jiné aktivity a projekty, které společně vyhodnotíme jako významné pro město i region. První takový návrh jsme již městu předložili pro druhé pololetí letošního roku a je v řešení. Pro příští rok by se mělo jednat již o ucelený systém, který je rovněž v přípravě.

U fotbalistů podpora pokračuje i ve druhém pololetí roku 2009, a to formou přímé a adresné podpory mládeže. Jaká bude situace v příštím roce, zatím nevím, je to stále v jednání.

Podle informací hokejového klubu společnost ZVVZ nezaplatila hokejistům polovinu slíbené částky pro letošní rok…

Podle mých informací jsme prostředky hokejovému klubu poskytli pro první pololetí a o příslibu ve vazbě na pololetí druhé se v představenstvu určitě nejednalo. Rozhodli jsme o podpoře jednat až v pololetí, což se stalo, byť s negativním výsledkem. Proto nelze hovořit o tom, „kolik společnost ZVVZ měla HC dát“, ale jen o tom, kolik dala a kolik někdo očekával. Přesnou částku však zveřejnit nemohu.