V úterý v podvečer v sále Nízké trámy v písecké Sladovně se za účasti autora konala vernisáž výstavy malíře a ilustrátora Adolfa Borna.

Rodák z Českých Velenic studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1950 - 1952 navštěvoval Vysokou školu umělecko průmyslovou, kde studoval karikaturu a ilustraci a studium ukončil na Akademii výtvarných umění

Po škole se potřeboval uchytit a tak neodmítl nabídku ilustrovat historky ze života družstevníků. Ty byly humorné a od nich se Born dostal ke karikatuře.

O roku 1960 jsou jeho díla vystavena po celém světě. Jeho doménou je grafika – suchá jehla, lept a především litografie.

V roce 1964 se Adolf Born zúčastnil výstavy světové karikatury v Montrealu, o třináct let později zde získal Grand Prix.

Jeho ilustrační tvorba patří k tomu nejlepšímu, co v české ilustraci vzniklo a množství je rekordní: 380 knih. S obrázky Adolfa Borna se můžeme setkat také v novinách a časopisech.

K nejznámějším dílům Adolfa Borna patří jeho ilustrace knih Miloše Macourka Mach a Šebestová, Žofka, dále Alexandra Dumase st., Julese Verna nebo Vojtěcha Steklače.

Při slavnostní vernisáži se Adolf Born velmi pochvalně vyslovoval o expozicích a výstavách ve Sladovně. "Zejména expozice sedmi ilustrátorů dětských knih patří k nejkrásnějším a podobnou se nemůže pochlubit žádné jiné město," uvedl výtvarník.

Výstava z tvorby Adolfa Borna je v písecké Sladovně otevřena do 27. září.