Rodinné stříbro, za které Písečané považují objekt U Honzíčka, zůstane v majetku města a zachována je i psychiatrická léčebna. Nepotvrdily se tak „zaručené zprávy“, které již delší dobu kolovaly Pískem, že město budovu prodává a nový majitel zde zřídí penzion.

Budovu U Honzíčka měla od města pronajatou Psychiatrická léčebna Dobřany, která zde měla detašované pracoviště. K 1. červenci převzala objekt Písecká zdravotní, a.s., která tady bude dále provozovat psychiatrickou léčebnu jako nestátní zdravotnické zařízení.

Dobřanská léčebna užívala objekt na základě smlouvy s městem Písek o výpůjčce. „Již v říjnu uplynulého roku jsme dostali vyjádření ředitele této léčebny, že písecká pobočka je pro ně neperspektivní pro velkou vzdálenost a zejména proto, že objekt vyžaduje velkou investici,“ informovala vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Kateřina Sušická.

Vedení města tímto stanoviskem nebylo nadšeno a deklarovalo zájem na zachování zdravotnického zařízení i počtu pracovních míst. Zájem projevila společnost Písecká zdravotní. „Ještě před tím jsme absolvovali výběrové řízení vyhlášené rezortním ministerstvem na poskytování zdravotnické péče v oboru psychiatrie pro Jihočeských kraj,“ připomněl předseda představenstva Písecké zdravotní MUDr. Petr Pumpr.

Písečtí radní již schválili ukončení dohody o výpůjčce. Na nabídku na pronájem objektu reagoval jediný zájemce – Písecká zdravotní. „Město s ní uzavřelo nájemní smlouvu na dvacet let. Nájemné je sice spíše symbolické – 12 tisíc korun, na druhé straně město nemá povinnost investovat nad vybrané nájemné,“ vysvětlila Kateřina Sušická.

Objekt je na hranici životnosti a představě o zdravotnickém zařízení v 21. století se vzdálil aspoň o padesát let.
Rekonstrukce objektu si vyžádá investici v řádu několika desítek milionů korun. „Peníze se pokusíme získat z Regionálního operačního programu Evropské unie. Partnerem projektu pro žádost o evropské peníze je město Písek,“ dodal Petr Pumpr.

Písecká psychiatrická léčebna si klade za cíl přispět ke zlepšení situace v síti lůžkových psychiatrických zařízení v Jihočeském kraji. Ta je podle kritérií České republiky a Evropské unie nedostatečná. Akutní nemocniční lůžka jsou v nemocnicích v Českých Budějovicích a Táboře, kde mohou být i nedobrovolné hospitalizace. Psychiatrická léčebna U Honzíčka přijímá pacienty pouze k dobrovolnému pobytu.

Záměr pronájmu byl zveřejněn, nebyly vzneseny námitky ani žádost. Písecká zdravotní udrží dvaačtyřicet pracovních míst a v objektu U Honzíčka je k dispozici šedesát lůžek

Samota U Honzíčka

První záznam je z roku 1802, kdy zde v nadmořské výšce 499 metrů Vojtěch Bečvář postavil chalupu. Po jeho smrti místo nezletilého syna Václava zde hospodařila sestra Veronika s manželem Janem Novákem. Tomu se ve městě říkalo Honzíček, a tak vzniklo jméno usedlosti. V roce 1858 zde Václav Bečvář zřídil letní hostinec, který byl cílem vycházek Písečanů. V roce 1925 koupil usedlost Eduard Vala a zříídil tu penzion. Po válce to bylo sídlo učňů, pro které byl objekt přestavěn. Od roku 1954 zde bylo plicní oddělení a později psychiatrická léčebna.

Zdroj: Lubor Ludvík a Jiří Prášek – Písecké ulice