Rekonstrukci této lokality u děkanského kostela předcházel archeologický výzkum, při kterém bylo mimo jiné objeveno pět žárových hrobů z 12. století před naším letopočtem a tři kamenné komory ze střední doby bronzové.

Jde o mimořádný nález, proto bylo rozhodnuto o jeho zpřístupnění veřejnosti. Z navržených variant byla vybrána varianta zasklení v rovině přilehlé zádlažby. Firma Arete Praha se postarala o osazení kamenných obrub na zpevněnou podkladní konstrukci, skla a zábradlí.

„Po ukončení prací došlo ke skleníkovému efektu, který se projevil srážením vodních kapek na spodní straně skla. V současné době již projektant navrhl řešení,“ uvedla tisková mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Jak dodala, nastředečním kontrolním dnu za účasti architekta Karla Lapky, dodavatelských firem a zástupců investora, bylo rozhodnuto o technickém řešení k odstranění zamlžování skleněného zákrytu mohyly.

Do doby, než se problém vyřeší, bude prostor ve správě společnosti Arete.