Lidé postižení povodní začalive čtvrtekráno čistit zaplavené domy.

Voda totiž přes noc klesla natolik, že se do domů dostali a mohli začít s úklidem. Také hasiči smývali veřejné komunikace od bláta a pomáhali lidem vyhazovat zaplavené věci.

Unavení lidé se ale dočkali nové dávky vody.

Srážky okamžitě vytvořily podél silnice nové hluboké stružky, voda se valila po cestách i chodnících. Kdo zůstal venku bez deštníku, promokl okamžitě do poslední nitky.

Také Pískem se okolo 15. hodiny ozývalo dunění hromu a létaly blesky. Déšť všakbyl zatím jen mírný, vítr ohýbal deštníky.

Středeční průtrže, které se přehnaly nad jihem Čech a zasáhly také sousední Strakonice, se Písku vyhnuly.

Bouřky s přívalovými dešti zasáhly jen část okresu. V Rakovicích se dostala voda do několika objektů.