Jak uvedla tisková mluvčí policie Kamila Ingrišová, kontroly probíhají průběžně.

Osobě, která mladistvému prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje, lze uložit pokutu do 3000 korun. „Děti však většinou tvrdí, že si alkohol nekoupily, ale našly ho, a tak není koho postihnout,“ uvedl Jan Liška, velitel Městské policie Písek. Kamila Ingrišová jeho slova potvrzuje: „Mladistvý ve většině případů tuto osobu neoznačí.“

Policisté tak pouze vyrozumí zákonného zástupce a nezletilého mu předají, následně pak informují oddělení sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu. „Je možné, že mladistvého pod vlivem alkoholu převezeme na záchytnou stanici. Nepamatuji si na jediný případ, že by se tak stalo,“ dodala Ingrišová.

O problematice alkoholu u nezletilých vědí i městští zastupitelé. Ti na posledním zasedání přijali vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejnosti. Jde především o reakci na zvyšující se počet mladistvých, kteří alkohol konzumují i na veřejných místech. Podpora zastupitelů však nebyla jednoznačná.

Eva Veselá uvedla: „Existující zákony a předpisy jsou dostačující, je jen třeba důsledně vyžadovat jejich dodržování.“ Podle mluvčí Ingrišové se proti zákonům mnohem častěji prohřešují obchody než restaurační zařízení.

Zvyšující se počet mladistvých konzumentů alkoholu dokládají i statistiky. Podle jedné z nich konzumovalo v roce 2003 alkohol alespoň třikrát měsíčně 17,5 procenta šestnáctiletých, v roce 2007 to bylo už 20 procent.