Pozval je sem starosta města Miroslav Sládek, aby jim společně s místostarostkou Hanou Rambousovou poděkoval za mimořádné výsledky dosažené ve vědomostních olympiádách, kulturních a sportovních soutěžích.

„Úspěch přináší v první řadě uspokojení těm, kteří ho dosáhli, zároveň však zviditelňuje školu a tím potažmo i město. Ve svém důsledku právě špičkoví žáci, kteří v pozdějším praktickém životě dokáží svých znalostí a dovedností využít, jsou přínosem pro každou zemi, kterou reprezentují,“ uvedla Hana Rambousová.