Při nástupu do funkce jste jako jednu z priorit označil postupné řešení nedostatku parkovacích míst ve městě. Co je v tomto směru v plánu pro nejbližší dobu nejen v centru, ale i na sídlištích?

Odpověď na tuto otázku je poněkud složitější než se na první pohled zdá. Má představa je pořád stejná, a to je systém parkování složený jak z podzemního parkování, tak nadzemního. Město má vytipováno několik lokalit na parkování, na kterých soustavně pracuje.

Buďme konkrétní, dokončilo se parkoviště Na Bakalářích,v souvislosti s rekonstrukcí plaveckého bazénu je připravena výstavba 170 parkovacích míst pod zemí, dále jednáme o prostoru naproti České poště, kde návrh smlouvy a znalecký posudek již je na stole pracovníků České pošty.V případě, že bude podepsána smlouva, jsme připraveni okamžitě připravit tento prostor na parkování.

Město dále uvažovalo o prostoru podzemních garáží v samotném centru města, ale zde jsme nepochodili u památkářů.

Z mapy města Písku by mělo zmizet dopravně zřejmě nejnebezpečnější místo – křižovatka u Družby. Jak pokračují přípravy a kdy se motoristé dočkají nové křižovatky?

Rekonstrukce křižovatky u Družby začala 1. června překládkou kabelů společnosti E.on, 8. června nastoupil zhotovitel společnost Strabag. Se zástupci společností jednáme o prodloužených směnách a domluvili jsme se na pracovní době pondělí až pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 15 hodin. Neděle je dnem volna. Stavba je naplánována na čtyři měsíce.

Budeme se snažit tuto exponovanou akci urychlit. Prosím všechny občany o toleranci a pochopení s objížďkou a o pozornost při jízdě, protože křižovatka bude průjezdná.

Po mnoha letech odkladů došlo konečně na rekonstrukci Komenského ulice. Jak pokračují práce? Dodrží stavbaři termín?

Rekonstrukce Komenského ulice začala před dvěma měsíci a konec je naplánován na poslední říjen. Osobně se účastním kontrolních dnů a zatím jsem nezaznamenal žádné vážné problémy. Jen takové, které tato stavba přináší a ty se řeší průběžně. Všechny „podzemní práce“ VAKu a Teplárny jsou v I. etapě hotové a dláždí se chodník a komunikace ve směru od učňovské školy vzhůru.

Myslím si, že stavbaři termín nejenom dodrží, ale i zkrátí.

Za jednu z dalších priorit jste označil žádosti o dotace z Regionálního operačního programu. Jaké žádosti město chystá pro nejbližší dobu?

Město připravuje do každé výzvy jednu žádost, celkem asi 10 žádostí. Na zastupitelstvu byl schválen materiál, který odsouhlasil finanční krytí v případě získání dotace na projekty: Rekonstrukce ulice V Lukách ve výši 10,5 milionu korun, Rekonstrukce objektu pro ZŠ Svobodnou v Šobrově ulici ve výši 45 milionů, Výstavba pavilonu 1. stupně ZŠ Tomáše Šobra 38 milionů, Rekonstrukce dětských hřišť, stavební úpravy a dovybavení mateřských škol ZŠ J. K. Tyla a MŠ ve výši 11 milionů.

Dále jsou to projekty: Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše ve výši 6,5 milionu, Rekonstrukce a modernizace objektu pečovatelské služby města v celkové výši 36 milionů korun.

Dále žádáme o 119 milionů na plavecký bazén a 30 milionů na III. etapu revitalizace historického jádra města a 175 milionů na II. etapu. Sedm milionů bude určeno na akci Navštivte Písek.

Co vás při nástupu do funkce překvapilo, případně zaskočilo?

Zaskočilo mě , že není lehké plnit všechna přání občanů našeho krásného města Písku a je jedno, v jaké je to oblasti. Protože jak už to v životě chodí, nelze se zavděčit všem.

A potěšilo? Pokaždé mám radost, když se podaří vyřešit konkrétní věc ve prospěch občanů našeho města, kterou berou jako samozřejmost a ono to tak vždy není.