Vyplývá to z výsledků dubnové ankety, kterou uspořádal odbor životního prostředí při píseckém městském úřadu .

Ankety proběhly hned dvě. První vyšla v městském zpravodaji a byla tak přístupna všem píseckým domácnostem.

Druhé se ujali studenti 3.A píseckého gymnázia. Osobně se zeptali obyvatel 208 rodinných domků, zda a jak třídí odpady a jestli jsou spokojeni s tím, jak město otázku odpadů řeší.

„Tím, že lidé budou i dál třídit odpady, ušetří. Popelnice se nebudou plnit tak rychle a nebudou platit za vyvážení odpadu každý týden, ale třeba jednou za čtrnáct dní. A šetří životní prostředí pro naše děti,“ řekla místostarostka Hana Rambousová.

Zatímco obyvatelé rodinných domků třídí více bioodpad, ostatní jsou pilnější v třídění nápojových kartonů.

Ale o bionádoby přímo před domem většina dotázaných domkářů nestojí. Obávají se zápachu, který by se z popelnic šířil.

„V Evropě jsou takové nádoby běžně užívány a lidé vědí, že téměř nezapáchají,“ říká Miloslav Šatra. Do bioodpadu nelze odhodit všechno. „Je důležité vědět, co je bioodpad a co si pod tím pojmem občané představují. Když se hodí do bionádoby zkažené maso, tak vznikne samozřejmě zápach,“ dodává Šatra.

Rambousová upřesňuje: „Počítáme s rozšířením nádob na bioodpad po celém městě, jakmile bude v provozu kompostárna. Jedna bionádoba by mohla sloužit například pro čtyři rodinné domky společně. Záleží na tom, jak se k tomu občané vyjádří. Uvítali bychom, kdyby nám sdělili své nápady a tipy, kde by takové nádoby mohly stát, aniž by překážely,“ vyzývá Rambousová.

Na vesnicích jsou spokojeni s počtem nádob na separovaný odpad v 80 procentech případů. Ale pokud by přišly návrhy na nová místa, 22 procent lidí by je uvítalo. Nádob je dostatek, město by je rozmístilo