Lidí, kteří využili svého práva volit, o víkendu opravdu v Písku mnoho nebylo. „Když se účast v Písku přehoupne přes 25 procent, bude to úspěch,“ tvrdila Zlatuše Hofmanová, tajemnice Městského úřadu Písek. Nakonec byla účast na Písecku 27,72%.

Oproti tomu v menších obcích přišlo lidí větší množství. „Účast bude určitě více než 50 procent. Máme tady 33 voličů a už jich přišlo 17. Dva ještě sedí v komisi,“ vysvětlil půl hodiny před uzavřením volebních místností zapisovatel minické komise Stanislav Zeman.

Podle jeho názoru hrálo roli i to, že ve vesnici převažují starší lidé, kteří jsou při volbách vždy disciplinovanější.

Velkým tématem se stalo překvapivě zalepování obálek. „Samozřejmě, že se nám nelíbí, že hlasy se budou sčítat až v neděli v deset večer, ale to jsou pravidla, která musíme dodržovat,“ tvrdil člen komise z bývalé školy na Alšově náměstí v Písku Pavel Král.

„Myslím, že bychom to mohli stihnout za hodinu až dvě, ale záleží na tom, kolik lidí zalepilo obálku. Dříve to bylo horší, protože za plentou byla navlhčená houbička. Všichni doufáme, že moc lidí to neudělalo, protože pak by nás to zbytečně zdržovalo a mohli bychom přijít domů až ráno,“ dodal se smíchem Král.

Obálky řešili také členové komise Základní školy J.Husa v Písku, kteří do místnosti dokonce vyvěsili cedulku s upozorněním, že zalepování obálek je zbytečné.

Při volbách do Evropského parlamentu byla nízká účast už před pěti lety. Kvůli tomu, aby výsledky v ČR neovlivnily hlasování dalších zemí, začaly komise sčítat hlasy až včera ve 22 hodin.