To bylo zadání soutěže určené pro nástavbové studium stavební provoz v písecké Střední odborné škole a Středním odborném učilišti.

„Práce spočívaly v projektové dokumentaci, vytvoření modelu a perspektivy. Studenti mohli při práci zcela uplatnit svoji fantazii. Měli však přitom splnit všechny podmínky, které dává stavební zákon a související předpisy, a to s využitím materiálu, který nabízí Xella. Vypracovali kompletní dokumentaci, takovou, která bývá součástí žádosti o stavební povolení,“ upřesnil zadání učitel a garant projektu Petr Lasovský.

Soutěž vypsala firma Xella, výrobce stavebního systému Ytong, v návaznosti na zvyšující se požadavky na tepelnou pohodu staveb a snahu udržet nízké provozní náklady.

Vyhodnocení soutěže se konalo ve čtvrtek v písecké Sladovně. Celkem bylo vybráno osm nejlepších prací. Firma Xella tři vybrané projekty finančně ohodnotí a je rovněž vypsána cena ředitele školy.

„Jsem překvapen velmi dobrou úrovní prací. Je obdivuhodné, že studenti během dvou let svého studia jsou schopni nakreslit rodinný domek. Některé práce jsou tak dobré, že po nějakých menších úpravách by se projekt mohl realizovat a dům podle něj postavit,“ zhodnotil výsledek soutěže architekt Pavel Jiroudek, předseda poroty, která posuzovala projekty.

Jak poznamenal, minimálně jeden nebo dva domy z tohoto výběru by byly pro jeho vlastní bydlení vyhovující.

První místo v soutěži porota přisoudila Václavu Kutílkovi, který řekl: „Teď jsem hlavně rád, že jsem úspěšně odmaturoval. Samozřejmě mě ocenění hodně těší. Projekt jsem vypracoval v duchu svého budoucího domu, v jakém bych někdy rád bydlel. Je plánován pro čtyř až pětičlennou rodinu.“

Práce žáků SOŠ a SOU Písek budou ve Sladovně vystaveny o prázdninách a současně si zde veřejnost bude moci prohlédnout nejúspěšnější projekty studentské soutěže na téma Zástavba předmostí Kamenného mostu v Písku, která se konala před šesti lety