Členové okrskových komisí skládali slib do rukou starosty Písku Miroslava Sládka.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve 27 členských státech Evropské unie ve dnech 4.-7. června 2009. Přes 375 milionů občanů členských států EU s aktivním volebním právem bude volit 736 poslanců Evropského parlamentu.

„Do práce komisí se zapojilo 199 občanů. Většinu z nich nominovaly politické strany a hnutí, ostatní pak byli jmenováni za starostu města,“ informovala Jitka Palcútová z odboru vnitřních věcí MÚ v Písku.