Právě tyto stromy, podle některých pramenů vysázené kolem roku 1839, se staly největším předmětem sporů. To když město zhruba před deseti lety ohlásilo záměr rekonstruovat prostranství kolem děkanského kostela.

Znalci potvrzovali špatný zdravotní stav většiny kaštanů, ale na obranu stromů se postavili především členové občanského sdružení Lípa 2000. „Znalci nevzali v úvahu stav stromů, který se za posledních čtyřicet let nezměnil,“ bránil alej předseda sdružení Zdeněk Kysilka.

Nakonec došlo ke kompromisu, kdy nemocné kaštany byly pokáceny a nahrazeny novými stromy. Na základě stanoviska Národního památkového úřadu bylo upuštěno od stavby podzemních garáží.

Právě řešení parkování, které je v centru města velkým problémem, sledovala veřejnost velmi pozorně. „Původně zde bylo 86 parkovacích míst, nyní je jich 75, z toho čtyři jsou určeny pro zdravotně postižené,“ informoval vedoucí odboru dopravy MÚ v Písku Michal Kovařík.

Novinkou na Bakalářích jsou výtvarná díla. Je tu šest kamenných lavic připomínajících renesanční školu. V čele bakalářského ostrůvku je reliéfně zpracovaná mapa lokality. Žulové pásy připomínají důležité mezníky v historii místa i města.

Původní městské hradby znázorňují dva souběžné pásy řádkové dlažby. Pásy se 17 kamennými lavicemi zároveň vymezují pěší trasu podél jižní strany kostela.