Písecké gymnázium
Tradičně bývá největší zájem o gymnázium. „Do čtyřletého studia přijímáme 60 žáků a 60 jsme jich už vzali,“ řekl ředitel gymnázia Petr Pícha.

„Jenomže to není konečná, protože teď čekáme, kolik se nám sejde zápisových lístků. To je v uvozovkách skvělý vynález této novely školského zákona, že žák musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole zápisovým lístkem. Takže vám v tuto chvíli nejsem schopen povědět, kolik studentů skutečně nastoupí,“ vysvětlil Pícha.

Obchodní akademie
Přijímací řízení je ještě v běhu. „Čas máme do 14. května,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Šmelhaus „ ale jistotu, kolik žáků přijmeme, budeme mít až v září, až přijdou do školy. Do té doby mohou zápisový lístek stáhnout a podat ho jinde.“

Na akademii se letos přihlásilo 186 uchazečů, z nichž 60 bylo v prvním kole přijato. „Zájem byl zdánlivě velký, ale my víme, že mnoho zájemců se současně hlásilo na jiné školy,“ řekl Šmelhaus.

Z nového systému nejsou ředitelé škol vůbec nadšení. Přidělává jim spoustu práce, administrativy a přináší s sebou nejistotu.

„Jistotu mají jen ti nejlepší, protože ti budou přijati na všech školách kam si podali přihlášku,“ vysvětluje Pícha.

„Ale kvůli nim se jiní žáci, kteří jsou téměř stejně tak dobří, budou muset přihlásit do druhého, třetího nebo padesátého kola. Přitom umístit lze každého, protože počet míst na středních školách je vyšší než počet žáků vycházejících základní školu. Tento způsob přijímacího řízení všechno jen komplikuje a protahuje, “ dodal Pícha.

Nejistota
„Nelíbí se mi nejistota ani na druhé straně,“ potvrdil Šmelhaus, „rodiče sem chodí a ptají se a já musím odmítat žáky s dobrým prospěchem, protože těch prvních šedesát je ještě o něco lepších. Ale současně vím, že se přihlásili na jiné školy, takže odmítám děcka, která by jinak měla šanci. Může se mi stát, že na začátku září nenaplním stav a budu obvolávat lidi, které jsem odmítl, ale ti už budou jinde,“ řekl.

Podle nové ministryně školství Miroslavy Kopicové je ale možné, že vše bude v příštím roce jinak, třeba uzákoněním více termínů.