„Jedná se o použití procentuální části z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za loňský rok. Zákon nám ukládá, abychom část vybraných peněz použili pro veřejně prospěšný účel,“ objasnil starosta Vimperka Pavel Dvořák.

Rozdělení peněz dostanou na stůl ještě místní zastupitelé, kteří řeknou v této otázce poslední slovo.

Nejvíce peněz poslali radní do podpory sportovní činnosti. Letos tak na podporu vydají tři sta padesát dva tisíc korun.

Sto tisíc korun je určeno na obnovu dětských hřišť, o sto devadesát dva korun více pak na obnovu veřejné zeleně.

„Padesát tisíc korun je určeno na podporu kulturní činnosti a třicet tisíc korun na letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy, který se uskuteční o letošních prázdninách,“ poznamenal Pavel Dvořák.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Strunkovice nad Blanicí - Částku ve výši okolo dvaceti tisíc korun získali z provozování výherních automatů za loňský rok Strunkovičtí.

Loni byly ve Strunkovicích v provozu asi dva hrací automaty. Z toho jeden byl na zkoušku asi čtvrt roku.

Letos už snad v provozu není ani jeden výherní automat,“ oznámil starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.

Dle slov starosty zmíněnou částku investovali radní zejména do sportovišť.

„Například jsme dofinancovávali dotace, které se týkaly právě údržby sportovního zařízení či jeho výbavy,“ upřesnil starosta Karel Matějka.

Jak se dále zmínil, tak získané prostředky Strunkovičtí investovali například do rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně, do vybavení a obnovy šaten, dále se financovala například také elektroinstalace.