Tato část Semic nemá napojení na městský vodovod dodnes.

Lidé z Flekaček by se měli dočkat nejpozději v příštím roce. Současně s vodovodem se v Semicích bude stavět i kanalizace. Na veřejné schůzi byla většina lidí vstřícná, souhlasili s podmínkami.

„Tak věřím, že se už po mnoha letech opravdu začne stavět,“ uvedla jedna z obyvatelek Semic Jaroslava Císařovská.

Její optimismus sdílí i předseda Osadního výboru Semice Milan Smola: „Podle vyjádření zástupců města se ještě letos v létě začne. Inženýrské sítě na Flekačkách už nelze odkládat. Jsou tady vhodné pozemky jako stavební parcely, ale lidé se sem nehrnou právě proto, že zde chybí vodovod a kanalizace,“ zdůraznil předseda osadního výboru.

Zahájení stavby ještě letos na konci léta potvrdil také místostarosta Písku Tomáš Dušek. „Jednání s občany na veřejné schůzi osadního výboru bylo věcné a Flekačky, kde je sedmadvacet domů, se vodovodu dočkají.“

Budování vodovodu a kanalizace ještě letos začne také v Novém Dvoře. Podle informací Petra Matouška z odboru rozvoje, investic a majetku města, dojde k napojení na vodojem v Semicích a splaškové vody budou odvedeny do městské kanalizace.

Obě vodohospodářské stavby jsou finančně náročné, jen v Semicích se předpokládá investice kolem 20 milionů korun. Město proto na kanalizaci žádá o dotaci z ministerstva zemědělství.