K pořádání veřejných hudebních produkcí, kde je možné pít alkohol, musí mít provozovatel na dobu od 22 do 6 hodin ráno výjimku rady města. Teď bude vyhláška ještě přísnější na provozovny, kde nalejí alkohol mladistvým.

„Kdo nebydlel vedle diskotéky nebo hospody s věčně otevřenými okny, ten neví, co to je,“ ještě dnes se zlobí Oldřich Strnad, jeden z obyvatel píseckého sídliště Jih. Diskotéky ve společenském centru budily i největší spáče v okolních panelových domech.

„Po přijetí vyhlášky se najednou ukázalo, že problém se dá řešit nejen ztlumením reproduktorů, ale i různými technickými opatřeními. Kdyby teď nedělali rámus mladí cestou domů, tak ani nevíme, že tedy nějaké diskotéky jsou,“ dodal Oldřich Strnad.

Výklad vyhlášky není jednoznačný a některým obyvatelům města se zdá i málo přísná. Od 1. června už to bude jinak. Začne platit novela instrukce k této vyhlášce.

„Za nejdůležitější považuji to, že vyhláška bude nyní velmi přísná na provozovatele a majitele kulturních a restauračních zařízení, kde se k alkoholu dostanou také mladiství. Problémy s požíváním alhoholu a následnými výtržnosti u této věkové skupiny narůstají i v našem městě. A to už nemluvím o dopadech na zdraví těchto jedinců,“ zdůraznila místostarostka Písku Hana Rambousová (VPM).

Radní výjimku neudělí nebo odejmou, pokud v provozovně nalejí alkohol lidem mladším osmnácti let. Při prvním provinění bude výjimka odejmuta na měsíc, při druhém na dobu šesti měsíců a při dalším opakovaném porušení radní odejmou výjimku na jeden rok.

Vyhláška o některých omezujících opatřeních zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku platí v Písku již jedenáctý rok.

Zatímco občané si ji od začátku pochvalují, podnikatelé ji pokládali za zásah do jejich podnikatelské činnosti. Jeden z případů sporu mezi provozovatelem diskotéky a městem řešil až soud. K udělení výjimky se vyjadřuje i městská policie a proti žadateli nesmí být vedeno žádné správní řízení.