Nemocnice se stala šestým zařízením v ČR, které pokutu dostalo. V Jihočeském kraji následně VZP pokutovala dalších pět nemocnic.

Ředitelé těchto zařízení se ve čtvrtek zúčastnili porady s vedením kraje. Výsledkem jednání je dohoda, že podají odvolání. Písecká nemocnice má lhůtu na odvolání do 19. května.

V přístím týdnu bude následovat dalších schůzka, tentokrát právníků nemocnic.

„Ve středu se sejdou právníci všech postižených nemocnic a dohodnou se na dalších krocích a přesném definování odvolání,“ potvrdil po schůzce předseda představenstva a ředitel písecké nemocnice Miroslav Janovský.

Jako důvod uvádí nesouhlas s udělenou pokutou. Podle něj se jedná o různý výklad zákona. Názor ředitele podporují také hejtman Jiří Zimola a náměstkyně Ivana Stráská. Oba se domnívají, že se jedná spíše o politickou než o věcnou záležitost.

Naopak VZP je přesvědčena, že jedná podle zákona. Jak potvrdil Viktor Lavička z krajské pobočky VZP, v zákoně nic o darovacích smlouvách není.

Jedinou šancí pro nemocnice je tedy odvolání, které řeší Rozhodčí orgán VZP. Ten je může zamítnout a potvrdit rozhodnutí orgánu prvního stupně, anebo mu vyhovět a rozhodnutí prvního stupně změnit, popřípadě zrušit.

Pokud orgán oprávněnost pokuty uzná, nemocnice mohou dát přezkoumat rozhodnutí správnímu soudu.

V případě, že nemocnice neuspějí ani tady a nadále budou poplatky odpouštět, může VZP uložit sankci opakovaně, opět však jen do maximální výše pokuty, což je 50 tisíc korun.