Pojišťovna udělila nejvyšší možnou sankci udělila za to, že nevybírala regulační poplatky od pojištěnců. Nemocnice se tak stala šestou v republice, která pokutu dostala.

Finanční objem v poplatcích za první čtvrtletí byl ve výši 2,5 milionu korun.

„Je to padesát na padesát. Přibližně polovina pacientů poplatek hradí, druhá polovina podepisuje darovací smlouvu,“ řekl ředitel písecké nemocnice Miroslav Janovský, který potvrdil, že odvolání je možné.

„Moudřejší budu až po dnešní poradě s vlastníkem nemocnice Jihočeským krajem. Podle výsledků se bude odvíjet další postup. Osobně si myslím, že je to otázka výkladu zákona,“ řekl ředitel Janovský.

Tiskový mluvčí VZP Jiří Rod uvedl, že k dnešnímu dni v rámci správních řízení udělili pokutu také nemocnicím v Prachaticích a Strakonicích. „Případné odvolání řeší Rozhodčí orgán VZP. Ten buď odvolání zamítne a potvrdí rozhodnutí orgánu prvního stupně, anebo odvolání vyhoví a rozhodnutí prvního stupně změní, popřípadě zruší,“ potvrdil Rod.

O nesmyslnosti pokuty je vedle hejtmana Jiřího Zimoly přesvědčena i jeho náměstkyně Ivana Stráská.

„Zatím neznám podrobnosti ani odůvodnění. Ale jsem přesvědčena, že zákon neporušujeme. Poplatky jsou hrazeny formou daru. Lidé naprosto dobrovolně uzavírají dohodu dvou soukromoprávních subjektů, tedy mezi nimi a nemocnicemi nebo lékárnami,“ řekla Stráská, která se domnívá, že se jedná víc o politiku než o věcnou záležitost. „Peníze, které mají z poplatků do nemocnic jít, tam jdou,“ dodala.

Pojišťovny považují nevybírání poplatků za porušení zákona. ČSSD naopak slíbila zrušení vybírání poplatků.