O sedm týdnů dříve než byl původní termín dokončí davatelská firma Strabag Písek 1. etapu rekonstrukce lokality Bakaláře. Práce skončí v předstihu i přes určité zdržení způsobené mimořádnými archeologickými nálezy v okolí děkanského kostela.

Část těchto historických artefaktů, komora mohyly ze střední doby bronzové a středověká studna, byla zakomponována do projektu.

„V současné době se ještě dokončuje dopravní značení, osazuje se městský mobiliář, kompletuje veřejné osvětlení a na celém prostranství se dělají poslední úpravy,“ uvedl Petr Čechal ze společnosti Strabag Písek.

První etapa rekonstrukce stála 31 milionů korun, z toho 29 milionů je dotace z Regionálního operačního programu. Autory architektonického návrhu jsou akademičtí architekti Karel Lapka a Kateřina Vávrová.