Obzvláště poté, co o dotaci na opravu žádala obec již dvakrát a nedostala ji.

Svažující se cesta od brány po nástup na loď v úseku čtyř set metrů je poškozena erozí a lidem hrozí nebezpečí úrazu. Cesta připadala neschůdná i některým návštěvníkům nedávno uskutečněného Mezinárodního dne památek.

Zuzana Knotová z Prahy chtěla se svým přítelem sejít od hradu až k vodě. Protože měla berle, netroufla si.

„Na Zvíkov už asi nepřijedu. Chtěli jsme odjet lodí na Orlík a pak se vrátit. Z hradu se ale k vodě vůbec nedostanu. Cesta je pro mě, handicapovanou osobu, naprosto neschůdná,“ řekla.

Projekt opravy místní obslužné komunikace, která nezvykle prochází nádvořím hradu, mají připraven už dva roky.

„Chtěli jsme to udělat hlavně pro maminky s kočárky a starší lidi, kterým se tam pohybuje opravdu špatně. Cesta k přehradě je mizerná. A to tu chce kraj obnovit i přívoz,“ vysvětlil starosta.

Poprvé žádali o dotaci v roce 2007, podruhé vloni v dubnu. Ani tehdy se však 1,4 milionu korun ve státní kase nenašlo. Jak se uvádí v dopise Regionálního odboru SZIF v Českých Budějovicích, žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova nebyla schválena z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Nakloněn opravě cesty není ale kastelán hradu Aleš Kadlčák. Ten se naopak domnívá, že cesta by měla zůstat taková, jaká je, aby to nezměnilo celkový ráz.

Přesto, že je oprava v souladu s opatřením Strategie rozvoje regionu Písecko, nepomohla obci ani přímluva Svazku obcí regionu Písecko a Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou. Podle starosty nezbývá, než znovu opakovaně apelovat na ty, kteří o dotacích rozhodují.