Zda se skutečně zlobili bohové anebo to bylo jen rozmary počasí není jisté, nicméně už zapalování posvátných ohnů letos přerušila průtrž mračen.