„Našli jsme i několik úlomků starších, ze 13. století a dva dokonce z pravěku,“ řekl Jaroslav Jiřík, vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku.

„Jde ovšem o nálezy v druhotné pozici, to znamená, že nejde o původní uložení, protože výkopové práce zde probíhaly už od 19. století,“ dodal Jiřík.

Archeologové už mají zajímavé vykopávky od kostela, dokládající pravěký původ.

Podle nich zřejmě docházelo k aktivitám i v prostoru Komenského ulice.

K jakým, to jim podle Jiříka střepy neřeknou. Patrně jde o kulturu doby bronzové.