Arkáda si v loňském roce již jednou zažádala o šestimilionovou dotaci z Regionálního operačního fondu EU na rekonstrukci půdních prostor, kde plánuje místnost pro skupinovou rodinnou terapii.

Její návrh byl jedním ze čtyř nejlépe hodnocených projektů.

V prvním kole však Arkáda neuspěla kvůli nedodání potřebných podkladů ve stanoveném termínu. Podruhé bude Arkáda žádat v květnu.

Bude-li její návrh schválen, podpoří ji město Písek z Fondu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti částkou 100 tisíc korun.

Nová služba skupinové terapie má být určena rodinám s problematickými partnerskými vztahy, komplikovanými výchovnými problémy jako je drogová závislost, záškoláctví či rodinné násilí.

„Taková problematika nezasahuje nikdy jen dotyčného jednotlivce, ale celou rodinu. Proto je důležité s ní pracovat jako s celkem,“ vysvětlila terapeutka Miroslava Pravdová.

Rekonstrukce je plánována zhruba do srpna příštího roku, teprve potom může Arkáda nový projekt skupinové rodinné terapie odstartovat.