Proto se odvolali proti územnímu rozhodnutí mirotického odboru výstavby a životního prostředí. Cílem zadání projektu totiž podle jejich názoru nebylo hledat nejlepší řešení, nýbrž najít nejlepší důvody pro vybranou variantu.

"Kdyby se řeklo, že schválená možnost je pouze výsledkem politického rozhodnutí, nedalo by se s tím nijak polemizovat. Ale říkat, že trasa C je nejlepší, ačkoliv není výhodná ekonomicky ani dopravně, není dobré,“ řekl místostarosta Rakovic Václav Mastný.

Trasa C totiž nevede rovně, jak by podle místostarosty bylo správné, ale obchází Krajinnou památkovou zónu Čimelicko-Rakovicko.

„Tato ochranná zóna byla vytvořena účelově. Je nepravděpodobné, že by příroda na jedné straně silnice byla hodnotnější než ta o několik metrů dále,“ dodal místostarosta Mastný.

Obyvatel Rakovic a jeden z mnoha účastníků řízení Jiří Vinopal o odvolání obce nevěděl, myslel si, že proces je u konce. Proto už podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji svých pozemků.

„Trasa A by byla určitě lepší, protože ta vybraná je o dva kilometry delší, a co jsem slyšel, tak se bude vrtat třeba třicet metrů do země a celá vesnice přijde o vodu. Sice se mi to nelíbí, ale pozemky prodám. Kdybych je neprodal, vyvlastní je a nedostanu nic,“ dodal Vinopal.

Tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková namítla: „Hydrogeologické poměry stavby bývají vždy zpracovány odborníky, bez toho by nebylo ani možné vydat povolení.“

Mirotický stavební úřad námitky všech účastníků v předchozí fázi řízení zamítl s tím, že umístěním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem.