Na osmou zahraniční expedici se společně se svými kolegy včera vydal písecký zoolog Karel Pecl. Společnost Zoogeos Bohemia tentokrát zamířila do Mexika.

„V průběhu tří týdnů tady absolvujeme cestu dlouhou 1600 kilometrů od hlavních města Mexico City až po Popokatepetl,“ přiblížil trasu cesty Karel Pecl. Vzhledem k tomu, že z Mexika není možné vyvážet žádné rostliny ani živočichy, expedice se soustředí výhradně na filmování a fotografování.

První expedici Karel Pecl absoloval se společností Zoogeos Bohemia v roce 1995 a cílem byly Malé Antily Ta zatím poslední vedla do Venezuely. Dalším Jihočechem x mexické expedici je ornitolog Michal Strnad z Chýnova. Celá akce má mezinárodní charakter, jejími členy jsou totiž dva Slováci.

RNDr. Karel Pecl, dnes již důchodce, pracoval v Prácheňském muzeu od roku 1970 a spravuje sbírku obsahující více než 2 000 druhových karet.Většinu této sbírky tvoří hmyz.

I když specializací Karla Pecla jsou obratlovci, dostala se za jeho působení do muzea další entomologická sbírka od zemřelého profesora Dragouna.


Systematické budování sbírky obratlovců není, vzhledem k přísné druhové ochraně, možné a tak jsou obratlovci do sbírek získáváni náhodně v podstatě jen jako nálezy čerstvých úhynů.

Díky zahraničním expedicím Karla Pecla , byla sbírka obohacena o další přírodniny dovážené těmito expedicemi. Kromě sbírkových předmětů obsahuje zoologický depozitář poměrně bohatou kolekci preparátů obratlovců, především ptáků.

K nejnavštěvovanějším expozicím Prácheňského muzea patří stálá expozice Ryby a rybářství, k jejímuž vybudování Karel Pecl a jeho spolupracovníci využili chladné prostředí sklepních chodeb píseckého hradu.

Díky dovezeným přírodninám a zkušenostem získaným na zahraničních expedicíchKarel Pecl vybudoval postupněod roku 2002v Památníku města Protivína zcela novou expozici.

Návštěvníci si mohou prohlédnout čtyři části stálé expozice Exotické přírody – exotický svět hmyzu, exotický svět pod mořskou hladinou a exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer. Poslední část, otevřená v loňském roce, jevěnovaná exotickému světu pralesů a mořských pobřeží.