Článek k zaměstnanosti na Písecku najdete zde.

Manažera průmyslové zóny Petra Matouška jsme se zeptali:

Kolik zde bylo vytvořeno pracovních míst?

K dnešnímu dni zde má své sídlo devět výrobních společností. V průběhu deseti let tak vzniklo téměř 2500 nových pracovních příležitostí. Část z nich byla ze strany města Písku podpořena formou slevy z kupní ceny pozemků.

Plní firmy závazky vůči městu? Chystá se některá odejít z Písku?

Ze strany zaměstnavatelů byly vždy řádně splněny veškeré závazky vážící se k poskytnuté podpoře. Žádná z těchto společností prozatím nepřipouští možnost úplného ukončení výroby v Písku. Od řady firem však máme zprávy, že dochází k dočasnému snížení počtu zaměstnanců, a to především z řad pracovníků najímaných přes personální agentury.
Asi k nejvýraznějšímu snížení došlo u společnosti Faurecia, která z Písku přestěhovala divizi interiérových plastů. Ostatní divize největšího zaměstnavatele v průmyslové zóně jsou zachovány.

Počítá město s dalším rozšiřováním průmyslové zóny?

Pro budoucí rozvoj průmyslové zóny má Písek územním plánem vyčleněno dalších dvacet hektarů mezi silnicí na Čížovou a Purkraticemi. S ohledem na reálné možnosti pracovního trhu Písecka se zde však počítá spíše s vybudováním zázemí a sociálních služeb pro stávající podniky, než s výstavbou dalších výrobních areálů.