„Bydleli jsme v městském bytě na sídlišti Jih již třicet let. Dělali jsme tam se svolením byťáku i drobné úpravy, ale kupovat byt nás nic nenutilo. Věděli jsme, že pokud budeme řádně platit nájem, město nás nevystěhuje, ani nám neprodá střechu nad hlavou,“ uvedla dvaapadesátiletá Helena.

Až vloni se rozhodli pro koupi. Byt je stál necelých 280 tisíc. „Když vidím, jak roste nájemné, myslím, že jsme udělali dobře,“ dodává čerstvá majitelka bytu.

Právě hrozba zvyšování nájemného přiměla mnohé rodiny přehodnotit názor. Nájemníci městských bytů si žádosti o koupi do osobního vlastnictví mohli podat nejpozději do loňského 30. června.

Ale až do konce roku se byty prodávaly podle původních pravidel, která platila od začátku privatizace. U bytů I. kategorie, kterých město mělo nejvíce, byla základní cena 5000 Kč za m². Cenu dále mimo jiné ovlivňovalo stáří domu a případná adaptace bytu. Nevyřízených žádostí bylo tolik, že na každém zasedání jich byla předkládána nejméně stovka.

V Písku byly ceny městských bytů stanoveny vyhláškou v roce 1993 a platily do 31. prosince 2008. Pro byty I. kategorie činila základní cena 5000 Kč/m². Ve Strakonicích se cena stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem. Podle stáří domu se pohybuje kolem 3000 Kč/m². Zdroj: Městské úřady Písek a Strakonice

„Zájem o koupi bytu byl v posledních dvou letech nebývalý. Zatímco za léta 1997 až 2004 město za byty utržilo necelých 118 milionů korun, jen za loňský rok to bylo 186 milionů,“ informovala ředitelka Domovní a bytové správy Písek (DBS) Zdeňka Řezáčová.

Podle nových zásad si i nadále mohou byty kupovat ti, kteří mají nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Cena bude průměrem tržních cen tří realitních kanceláří. Bude se tedy měnit podle situace na trhu. Není vyloučeno, že bude vyšší než dosud. Podle předběžného výpočtu podle starých pravidel a navýšení o inflaci by metr čtvereční u I. kategorie stál o 2000 Kč víc.

Jednu jistotu ale nájemníci s novými zásadami získají. Jak potvrdila ředitelka DBS Zdeňka Řezáčová, bude jasné, které byty z dosavadních necelých osmi stovek město ještě prodá a které si ponechá ve svém vlastnictví.