„Bylo by třeba lépe zajistit Palackého sady. I když je tam zídka, děti mohou přehlédnout auto,“ navrhuje píseckým školám matka tří dětí Petra Holubová z Písku.

Petr Vašíček, ředitel Základní školy Bernartice říká, že jeho škola by o peníze z projektu měla zájem, ale dozvěděla se o něm až z telefonátu Deníku. „Zrovna řešíme, co udělat s neosvětleným přechodem u školy. Peníze z nadace by nám mohly velice pomoci, ale do této chvíle jsme o tom nevěděli. Až si podmínky prostudujeme, možná žádost podáme,“ dodal ředitel.

Naproti tomu mirotická Základní škola Mikoláše Alše o projektu informována byla, ale neví, zda se do něj zapojí.

Bezpečnost dopravy je ale stejně podle ředitele Pavla Fanty z mirotické školy více úkol místní samosprávy než školy.
„Naším dílem práce je učit děti, jak se mají cestou do školy chovat. U budovy máme nepřehlednou křižovatku a ta by potřebovala vylepšit,“ tvrdí ředitel Pavel Fanta.

Program Na zelenou ve školách

Na ochranu dětí před dopravními nehodami bude letos rozděleno osm set tisíc korun. Žádosti mohou školy zasílat do 28. února. „Pomáháme zvyšovat bezpečnost dětí na cestě do školy a zlepšovat povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování,“ řekl Radek Patrný z Nadace Partnerství. Další informace najdou školy na www.nadacepartnerstvi.cz.

Ani milevská 1. Základní škola T.G. Masaryka o možnosti žádat o peníze do včerejška nevěděla.

„Pokud bychom ale dospěli k názoru, že potřebujeme peníze z grantu, určitě bychom se zapojili. Jsme otevřeni všemu, co zlepší bezpečnost našich žáků. Když se podívám na cesty, kudy děti chodí, vidím mnoho kritických míst. I když zajištění bezpečných cest je spíše věcí dohody mezi školou, jejím zřizovatelem a dopravcem než žádání o peníze z nadací,“ řekl ředitel školy Martin Hrych.

Základní škola Mirovice se do soutěže o finance asi nezapojí. „Ještě jsme se o tom nebavili, ale pochybuji, že se zúčastníme. Větší problémy s bezpečností u školy nemáme, jediné, co nás trápí, je spojení s mateřskou školou. K ní totiž jezdí auta, která mohou děti ohrozit,“ sdělila zástupkyně ředitele Jitka Šebková.