Od letošního roku však mohou nově žádat i výpis bodového hodnocení osoby, seznam kvalifikovaných dodavatelů či registr účastníků provozu MA ISOH. Výhodou je, že se rozšiřuje rozsah nabízených činností, které lze vyřídit na jednom místě. Co však občané většinou nevědí je to, že zaplatí rozdílný poplatek.

"Například výpis bodového hodnocení stojí přímo na odboru dopravy městského úřadu jen patnáct korun, na Czech POINT je to sto korun,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Písek Jiří Votýpka. Potvrdil, že na obou místech se sice úředníci řídí stejným zákonem o správních poplatcích, ale poplatek se liší. „Je to proto, že Czech POINT je veden v jiné položce než je odbor dopravy,“ vysvětlil.

Z oslovených řidičů o rozdílném poplatku nevěděl nikdo. „Kdybych musel zjišťovat body, nenapadlo by mě, že je v platbě takový rozdíl. To je dobře, že to vím,“ řekl František Kučera z Prahy.

U všech nových rejstříků je poplatek stejný, sto korun za první stranu, padesát za každou další. Ostatní instituce, provozující kontaktní místa veřejné správy, si poplatky stanoví jinak, nesmí však překročit výši určenou pro správní úřady. Notáři si mohou účtovat odměnu ve výši 100 korun bez ohledu na rozsah.

O výpis z evidenční karty řidiče požádaly na Czech POINT letos už tři osoby. Na odboru dopravy zatím nikdo.