„Kvalita pitné vody je pod stálým dohledem vodárenských společností, a až po samotné napojení konkrétního domu odpovídá přísným evropským normám. Zdrojem olova v pitné vodě jsou zejména materiály, s nimiž přichází voda do styku během své distribuce, čili přes olověné domovní rozvody, olověné přípojky a další drobné prvky z mosazi nebo červeného bronzu,“ upřesnil Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje VAK Jižní Čechy.

„My už dávno máme vyměněné potrubí za plasty. To by mělo vydržet déle. Ale náš soused loni právě za přispění dotace takové vyměňoval. Byl to patrně asi jediný dům široko daleko, kde měli ještě olovo,“ připomněl Josef Dubský z obce u Milevska.

„V Sepekově se stavěl vodovod v roce 1951. Dnes jsou nové rozvody plastové, které nahradily pozinkované. Myslím, že tady u nás olověné potrubí už nikdo nemá. To bych spíš předpokládal ve městě v některých starých činžovních domech,“ uvedl podle své zkušenosti starosta městyse Sepekov Stanislav Sedláček.

Od 1. prosince až do 4. března příštího roku mohou majitelé bytů nebo bytových domů žádat o dotaci na výměnu olověného potrubí.
„Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům, a to do výše deseti tisíc korun na jednu bytovou jednotku,“ upřesnila Marie Matoušková ze společnosti VAK JČ.

Dotace se poskytuje na náklady související s odstraněním původního rozvodu, výměnu novým, zdravotně nezávadným rozvodem, montáž a odvoz suti, ne na nákup nových obkladů či baterií.