Již druhým rokem probíhala v Jihočeském kraji soutěž měst a obcí My třídit umíme. Čtvrtletně byly vyhodnocovány výsledky z 505 zapojených obcí a měst – hodnocena byla výtěžnost tříděného sběru plastů, skla, papíru, kvalita sběrné sítě obcí, tj. zajištění odděleného sběru bílého a barevného skla, sběru nápojových kartonů a zapojení do zpětného odběru baterií a také efektivita sběru využitelných složek odpadů.

Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce zapojené do systému Eko-kom.

Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce.

Nejlépe za rok 2008 třídili v jednotlivých kategoriích v Milevsku, Blatné, Opařanech a v obci Minice.