V Rytířském sále ukázka řemesel, ve velké výstavní síni výstava betlémů, v přednáškovém sále burza minerálů. O všechny akce o uplynulé sobotě byl velký zájem, Prácheňské muzeum praskalo ve švech a mnozí si odtud odnášeli dárky.