Během adventu - v předvečer zítřejšího svátku svaté Lucie - potkáte možná v Písku nebo v některé obci bíle zahalené, nemluvné postavy se škraboškami - mnohdy s děsivými ptačími maskami, z nichž ční veliké zobáky místo obličeje, kterými se mnohdy dalo i klapat. Někdy postačil za masku jen pomoučený obličej.
Lucky kontrolovaly, zda hospodyně nepředou, zda děti během adventu dodržují půst, jindy zase sledovaly, jak je domácnost uklizená a samy pantomimicky předváděly nejrůznější domácí práce.
Žáci i učitelé ZŠ E.Beneše v Pískupřipravili předvánoční koledování - „Nesem Vám noviny“ 16. prosince od 17.00 hodin v aule školy. (rp)