Zastupitelé měli na svém listopadovém zasedání návrh výkupu pozemků schválit.

Hlasy zastupitelů ČSSD však návrh nedostal, usnesení hlasováním neprošlo. Na návrh místostarosty Michala Polaneckého se záležitost znovu projednávala tuto středu. Tentokrát souhlasné hlasy byly v převaze.

Starosta Zdeněk Herout i jeho zástupce Polanecký (oba ODS) vnímali předchozí nesouhlasné stanovisko jako bojkot rozvoje podnikání ve městě, jako politické rozhodnutí.

„Vysvětlili jsme si to, výkup už je zastupiteli odsouhlasen a můžeme se zabývat vyřizováním potřebných záležitostí. Pozemky, které jsou v plánu, ještě letos vykoupíme, některé jsme již vykoupili. Ostatně, chceme dodržet předchozí dohodu s dosavadními majiteli, aby měli peníze ještě do Vánoc,“ zdůraznil včera jako prioritu Zdeněk Herout. Bývalá místostarostka Ivana Stráská a Dagmar Švárová (obě ČSSD) upozorňovaly hlavně na to, aby pozemky byly vykoupeny po pořádku, aby mezi nimi nevznikla proluka. To v případě, že by některý vlastník odmítl prodat.

V současné době prodej některých pozemků blokují exekuce, vyskytl se i případ, že vlastník pozemků zemřel a jeho dědic není znám.
Podle Polaneckého však by bylo možné již využít volnou plochu na výstavbu alespoň dvou menších hal. O ty by měli zájem milevští podnikatelé. „Na velkého investora můžeme těžko spoléhat,“ říká milevský místostarosta.