Jelikož přijeli brzy ráno, většina z nich si opekla u stanice na ohni svou snídani - buřt a posilnila se teplou kávou.

Při prohlídce stanice si mohli odvážlivci vzít na rukavici sovu pálenou. Mezi nimi nemohla chybět i paní Edita Sovová (na sousedním snímu).

Libor Šejna